Veelgestelde vragen over het lidmaatschap

VraagAntwoord
Hoe vaak zijn de banen geopend?
We zijn 365 dagen per jaar open van 08:00 tot 23:00 uur.
Van wanneer tot wanneer kan ik me aanmelden als lid? Je mag je het hele jaar aanmelden als lid. Je mag zelf aangeven wanneer je het lidmaatschap wilt laten ingaan.
Hoe werkt het met contributie als je je tijdens het jaar aanmeldt?

Als je tussen 1 april en 1 september lid wordt dan betaal je voor het volle jaar contributie. Als je tussen 1 september en 1 april lid wordt dan wordt de contributie naar rato berekend.
Als je nog niet zeker weet of je lid wilt worden, welke mogelijkheden zijn er dan om kennis te maken met de vereniging?Je kunt een mailtje sturen naar secretaris@tvlinnaeushof.nl. Wij zorgen ervoor dat je dan een keer kunt proefdraaien bij 1 van onze activiteiten. Wij hebben geen proeflidmaatschappen.
Welke hulp krijg je als nieuw lid? We hebben speciaal voor nieuwe leden een welkomstcommissie. Zij helpen je de weg te vinden binnen de vereniging. Je hoeft hier geen gebruik van te maken, het mag wel.
Kan je je lidmaatschap delen met een iemand anders? Het lidmaatschap is van jou en alleen voor jou. Het kan niet gedeeld worden met andere mensen.
Welke lidmaatschappen kennen jullie? Informatie over onze lidmaatschappen kan je vinden onder vereniging op onze website.
Waar kan je als lid aan meedoen?

Als lid kan je meedoen aan onze activiteiten. Een overzicht van deze activiteiten zie je op onze website. Als volwassen lid en jeugdlid mag je overal aan meedoen. Als daglid mag je aan alle activiteiten meedoen, behalve aan de KNLTB competitie en de toss op maandagavond.
Wanneer mag je komen vrij spelen?
Op onze website vindt je een schema waarin je kunt zien wanneer banen beschikbaar zijn voor vrijspelen. Als daglid, 60+ en studentlid mag je maandag t/m vrijdag komen vrijspelen van 08:00 tot 16:00 uur. Als jeugdlid mag je 7 dagen per week komen vrijspelen van 08:00 tot 19:00 uur. Als volwassen lid mag je 7 dagen per week komen vrijspelen van 08:00 tot 23:00 uur.
Wat verwachten jullie van jullie leden?
We verwachten dat je bijdraagt aan de goede sfeer op het hofje en dat je tijdens het spelen rekening houdt met omwonenden. Verder betaal je jaarlijks te contributie.
Hebben jullie bardiensten? Nee, wij hebben geen bardienst. Als er niemand achter de bar staat dan is de bar self service. Er ligt een prijslijst op de bar, waarmee je kunt berekenen wat je drankjes kosten. Je kunt pinnen achter de bar. De tennisschool zorgt voor de barvoorraad tijdens het jaar. Tijdens de competitie verzorgt de tennisschool de catering.
Hoe lang mag je vrij spelen als het druk is? Als tweetal en drietal mag je in ieder geval 30 minuten spelen. Als viertal is dat 45 minuten.
Als ik lid wordt van de vereniging ben ik dan ook lid van de KNLTB?
Ja, doordat je lid wordt van ons wordt je ook lid van de KNLTB. Dit is omdat wij aangesloten zijn bij de KNLTB. Je hoeft daar zelf niets extra’s voor te doen. De KNLTB voorziet ons van ondersteuning om de vereniging goed te laten draaien. Daarnaast kan jij als lid van KNLTB meedoen aan toernooien en competitie.
Op de website staat aangegeven dat afmelden voor 31 december moet, terwijl het verenigingsjaar start op 1 april. Waarom is dat? Er is een verschil tussen ons verenigingsjaar en ons financiële boekjaar. Ons verenigingsjaar loopt van 1 april t/m 31 maart. Ons financiële boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Aan het begin van het financiële boekjaar wordt de baanhuur en afdracht van de KNLTB bepaald voor de rest van het jaar. Om die reden is het belangrijk om begin januari te weten wie er het volgende verenigingsjaar nog lid zijn en wie niet. Als je niet op tijd opzegt dan loopt je abonnement nog een jaar door.
Krijg je contributie terug als je tijdens het jaar opzegt?
Nee, als je aan het begin van het jaar nog lid bent dan is de hele jaarcontributie verschuldigd.
Hoe kan je meehelpen of meedenken om onze vereniging nog mooier te maken?
We hebben minimaal 1x per jaar een algemene ledenvergadering. Hier krijg je via de nieuwsbrief een uitnodiging voor. Daar mag je alles bespreekbaar maken wat je wilt. Als je wilt meehelpen als vrijwilliger of gewoon ideeën wilt delen dan kan je een mailtje sturen naar bestuur@tvlinnaeushof.nl. Zonder vrijwilligers hebben we immers geen vereniging, commissies of bestuur!
Hoe geef je een wijziging van je gegevens door? Je kunt een wijziging in je gegevens doorgeven aan secretaris@tvlinnaeushof.nl
Hoe gaan jullie om met mijn persoonsgegevens? Klik op de link om onze Privacy verklaring te lezen.
Hoe geef je een wijziging van je abonnement door? Je kunt een wijziging in je abonnement doorgeven aan secretaris@tvlinnaeushof.nl. Voor een wijziging van abonnement gelden dezelfde regels als bij een opzegging. Dit heeft te maken met het feit dat de afdracht voor baanhuur en de KNLTB aan het begin van het boekjaar wordt bepaald. Om die reden is het belangrijk om begin januari te weten wie er het volgende verenigingsjaar nog vol betalend lid zijn en wie niet. Als je niet op tijd wijzigt dan loopt je abonnement nog een jaar door.
Waarom heeft baan 3 extra lijnen? Met deze lijnen kunnen kinderen met de rode bal makkelijker zien hoe groot hun veld is. Daarnaast kan er pickleball gespeeld worden op baan 3. Kijk hier voor meer informatie over pickleball.
Mag met de extra lijnen op baan 3 competitie worden gespeeld? Ja, dat mag. De KNLTB zegt hier het volgende over:"Je mag extra lijnen op het veld hebben als het hardcourt banen zijn. Als het hardcourt banen zijn met extra lijnen, mogen daar competitie en toernooi partijen op gespeeld worden. Andere ondergronden met extra lijnen is niet toegestaan. "