Algemene ledenvergadering

september 16, 2019 Secretaris

In de nieuwsbrief van april hebben jullie kunnen lezen wat we hebben afgesproken tijdens de ALV van 7 maart 2019. Hieronder volgt een overzicht van de stand van zaken van deze afspraken:

Besproken tijdens alv Stand van zaken
We hebben een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris. Nieuwe bestuur is formeel benoemd tijdens de ALV van maart 2019.
We zijn op zoek naar mensen voor de kascommissie. De kascommissie controleert de financiën 1x a 2x per jaarDe nieuwe kascommissie is benoemd op de ALV van maart 2019
De coating van de banen kent scheuren. Het onderhoud zou beter moeten. Sinds augustus ligt er nieuwe coating op de banen.
Het clubhuis is toe aan onderhoud: de keuken en de bar. We hebben een aantal nieuwe keuken apparaten en ook nieuw servies. Een aantal apparaten zijn nog steeds wel toe aan vervanging.
Het schoonmaken in het clubhuis gaat beter dan vorig jaar, maar laat nog steeds te wensen over. Dit blijft onderdeel van gesprek tussen bestuur en Tennisschool.
De meubels op het terras zijn aan vervanging toe. De bankjes naast de banen en een groot deel van de terrasmeubels zijn vervangen. Ook zijn de hekken gerepareerd.
De speelapparaten werken niet allemaal meer en zijn ook niet allemaal nodig. De speelapparaten die niet gebruikt worden of kapot waren zijn weggehaald.
We willen graag een fysiek afhangbordWe hebben rondgevraagd bij mensen die hem misschien zouden kunnen timmeren. Daarnaast hebben we mogelijkheden onderzocht om er een te kopen. Deze gaan we nog met de Tennisschool bespreken. We huren de banen en het clubhuis van hen. We zijn in de tussentijd wel begonnen met het bijhouden van een baanschema op de website en in de club app
Is een AED mogelijk? Ook hier hebben we al onderzoek gedaan. Maar we zijn er nog niet uit hoe dit te regelen.

 

Later zullen we jullie meenemen in hoe we ervoor staan ten opzichte van ons ambitie van 150 volbetalende leden. We groeien dit jaar goed. 

In de PDF hieronder zie je het volledige verslag van de ALV van maart 2019:

20190307-verslag-Alv