Uw privacy

Dit is de privacyverklaring van TV Linnaeushof gevestigd te Linnaeushof 46 te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54017300 hierna te noemen: `de Vereniging`.

Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: bestuur@tvlinnaeushof.nl.

Omdat u lid wordt van onze vereniging wordt u automatisch lid van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond (KNLTB). Wij verwijzen wij u naar de website van de KNLTB voor hoe de KNLTB omgaat met persoonsgegevens. Als u geen lid wordt,  maar wel tennisles neemt of deelneemt aan de tenniskampen dan worden uw gegevens niet gedeeld met de KNLTB. 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel de vereniging welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

DoelWelke persoonsgegevens Welke grondslagBewaartermijnGegevens worden gedeeld met
Uw verzoek tot lidmaatschap in behandeling nemen ● Voornaam
● Achternaam
● Adres
● Geboortedatum
● Telefoonnummer
● E-mail adres
Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 12 maanden KNLTB
Ledenadministratie ● Voornaam
● Achternaam
● Adres
● Geboortedatum
● Telefoonnummer
● E-mail adres
Uitvoering van de overeenkomstTV Linnaeushof bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en ook niet langer dan wettelijk verplicht is. KNLTB
Contributie innen● Voornaam
● Achternaam
● Adres
● Telefoonnummer
● E-mail adres
● Bankgegevens
● Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomstTV Linnaeushof bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en ook niet langer dan wettelijk verplicht is. KNLTB
Versturen nieuwsbrieven● Voornaam
● Achternaam
● E-mail adres
Uitvoering van de overeenkomstZolang men lid isKNLTB

 

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

 

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: bestuur van de TV Linnaeushof
E-mail: bestuur@tvlinnaeushof.nl

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.