Veelgestelde vragen over het lidmaatschap

VraagAntwoord
Hoe vaak zijn de banen geopend?
Los van calamiteiten zoals de corona crisis, zijn we 365 dagen per jaar open van 08:00 tot 23:00 uur.
Van wanneer tot wanneer kan ik me aanmelden als lid? Je mag je het hele jaar inschrijven als lid. Je mag zelf aangeven wanneer je het lidmaatschap wilt laten ingaan.
Hoe werkt het met contributie als je je tijdens het jaar aanmeldt?

Als je tussen 1 april en 1 september lid wordt dan betaal je voor het volle jaar contributie. Als je tussen 1 september en 1 april lid wordt dan wordt de contributie naar rato berekend. Zie hiervoor ook de algemene voorwaarden die bij ons lidmaatschap horen
Als je nog niet zeker weet of je lid wilt worden, welke mogelijkheden zijn er dan om kennis te maken met de vereniging?Je kunt een mailtje sturen naar bestuur@tvlinnaeushof.nl. Wij zorgen ervoor dat je dan een keer kunt proefdraaien bij 1 van onze activiteiten. Wij hebben geen proeflidmaatschappen.
Welke hulp krijg je als nieuw lid? We hebben speciaal voor nieuwe leden een welkomstcommissie. Zij helpen je de weg te vinden binnen de vereniging. Je hoeft hier geen gebruik van te maken, het mag wel.
Kan je je lidmaatschap delen met een iemand anders? Het lidmaatschap is van jou en alleen voor jou. Het kan niet gedeeld worden met andere mensen.
Welke lidmaatschappen kennen jullie? Informatie over onze lidmaatschappen kan je vinden op onze website .
Waar kan je als lid aan meedoen?

Als lid kan je meedoen aan onze activiteiten. Een overzicht van deze activiteiten zie je hier. Als volwassen lid en jeugdlid mag je overal aan meedoen. Als daglid mag je aan alle activiteiten meedoen, behalve aan de KNLTB competitie en de toss op maandagavond.
Wanneer mag je komen vrij spelen?
Op onze website vindt je een reserveringssysteem waarin je kunt zien wanneer banen beschikbaar zijn voor vrijspelen. Als daglid mag je maandag t/m vrijdag komen vrijspelen van 08:00 tot 16:00 uur. Als jeugdlid mag je 7 dagen per week komen vrijspelen van 08:00 tot 19:00 uur. Als volwassen lid mag je 7 dagen per week komen vrijspelen van 08:00 tot 23:00 uur.
Wat verwachten jullie van jullie leden?
We verwachten dat je bijdraagt aan de goede sfeer op het hofje en dat je tijdens het spelen rekening houdt met omwonenden. Verder betaal je jaarlijks te contributie.
Hebben jullie bardiensten? Nee, wij hebben geen bardienst. Als er niemand achter de bar staat dan is de bar self service. Er ligt een prijslijst op de bar, waarmee je kunt berekenen wat je drankjes kosten. Je kunt pinnen achter de bar. De tennisschool zorgt voor de barvoorraad tijdens het jaar. Tijdens de competitie verzorgt de tennisschool de catering.
Hoe lang mag je vrij spelen als het druk is? Een reservering duurt 45 minuten voor zowel dubbel als enkel.
Als ik lid wordt van de vereniging ben ik dan ook lid van de KNLTB?
Ja, doordat je lid wordt van ons wordt je ook lid van de KNLTB. Dit is omdat wij aangesloten zijn bij de KNLTB. Je hoeft daar zelf niets extra’s voor te doen. De KNLTB voorziet ons van ondersteuning om de vereniging goed te laten draaien. Daarnaast kan jij als lid van KNLTB meedoen aan toernooien en competitie.
Op de website staat aangegeven dat afmelden voor 31 december moet, terwijl het verenigingsjaar start op 1 april. Waarom is dat? Er is een verschil tussen ons verenigingsjaar en ons financiële boekjaar. Ons verenigingsjaar loopt van 1 april t/m 31 maart. Ons financiële boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Aan het begin van het financiële boekjaar worden de baanhuur en afdracht van de KNLTB bepaald voor de rest van het jaar. Om die reden is het belangrijk om begin januari te weten wie er het volgende verenigingsjaar nog lid zijn en wie niet. Als je niet voor 1 januari opzegt dan moeten wij KNLTB afdracht en baanhuur voor jou betalen. Daarom wordt je lidmaatschap ieder jaar op 1 januari automatisch verlengd totdat je opzegt of je lidmaatschap wijzigt.
Krijg je contributie terug als je tijdens het jaar opzegt?
Nee, als je aan het begin van het jaar nog lid bent dan is de hele jaarcontributie verschuldigd. Dit geldt ook bij verhuizing en blessures.
Hoe kan je meehelpen of meedenken om onze vereniging nog mooier te maken?
We hebben minimaal 1x per jaar een algemene ledenvergadering. Hier krijg je via de nieuwsbrief een uitnodiging voor. Daar mag je alles bespreekbaar maken wat je wilt. Als je wilt meehelpen als vrijwilliger of gewoon ideeën wilt delen dan kan je een mailtje sturen naar bestuur@tvlinnaeushof.nl. Zonder vrijwilligers hebben we immers geen vereniging, commissies of bestuur!
Hoe geef je een wijziging van je gegevens door? Je kunt een wijziging in je gegevens doorgeven aan secretaris@tvlinnaeushof.nl
Hoe gaan jullie om met mijn persoonsgegevens? Klik op de link om onze Privacy verklaring te lezen.
Hoe geef je een wijziging van je abonnement door? Je kunt een wijziging in je abonnement doorgeven aan secretaris@tvlinnaeushof.nl. Voor een wijziging van abonnement gelden dezelfde regels als bij een opzegging. Dit heeft te maken met het feit dat de afdracht voor baanhuur en de KNLTB aan het begin van het boekjaar wordt bepaald. Om die reden is het belangrijk om begin januari te weten wie er het volgende verenigingsjaar nog vol betalend lid zijn en wie niet. Als je niet op tijd wijzigt dan loopt je abonnement nog een jaar door.
Hoe werkt het met baanverhuur?De vereniging is zelf huurder bij de tennisschool en verhuurt daarom geen banen. De tennisschool verhuurt een paar keer per jaar de banen voor extra inkomsten. Dit gaat in afstemming met de vereniging.
Waarom heeft baan 3 extra lijnen? Met deze lijnen kunnen kinderen met de rode bal makkelijker zien hoe groot hun veld is. Daarnaast kan er pickleball gespeeld worden op baan 3. Kijk hier voor meer informatie over pickleball.
Mag met de extra lijnen op baan 3 competitie worden gespeeld? Ja, dat mag. De KNLTB zegt hier het volgende over:"Je mag extra lijnen op het veld hebben als het hardcourt banen zijn. Als het hardcourt banen zijn met extra lijnen, mogen daar competitie en toernooi partijen op gespeeld worden. Andere ondergronden met extra lijnen is niet toegestaan. "
Hoe gaan jullie om met de corona richtlijnen?Wij volgen in alles de richtlijnen van de KNLTB en het RIVM. Veiligheid staat voorop. We verwachten ook van onze leden dat zij de richtlijnen volgen. Zie hiervoor onze paginaCorona richtlijnen TV Linnaeushof.
Mag ik een introducee meenemen?Je mag een introducee aanmelden voor de toss bij bestuur@tvlinnaeushof.nl of via de toss app groep. Vrij spelen met introducee's is niet toegestaan. We hebben niet zoveel banen en willen onze leden maximale speeltijd bieden.
Wanneer gaat een kind over van het goedkoopste naar het duurdere jeugdlid maatschap? Als je kind op 1 januari 12 jaar is dan is het tijd voor het duurdere jeugdlidmaatschap.
Mag er gerookt worden op het park?Nee wij zijn een rookvrij park. We hebben de missie van de rookvrije generatie onderschreven, zodat kinderen gezond kunnen sporten.
Wanneer mag je geen jeugdlidmaatschap meer hebben?Als je in het komende kalenderjaar 18 wordt dan is het tijd voor een daglidmaatschap of een volwassen lidmaatschap. We volgen hierin de definitie van de KNLTB voor seniorleden. Een Senior is de speler die in het lopende bondsjaar 18 jaar wordt of ouder is
Verhuren jullie banen aan niet-leden die willen vrij spelen?Nee dat doen we niet. Je kunt via onefit wel een baan bij ons huren en je bent altijd welkom om lid te worden.
Hoe vaak zijn de banen gesloten voor onderhoud?Groot onderhoud is 1x in de 5 jaar nodig. Dan zijn de banen twee weken niet beschikbaar. Als het in die twee weken regent dan moet groot onderhoud vaker dan eens in de 5 jaar.
Klein onderhoud kost een dagdeel en gebeurt een a twee keer per jaar. Het tijdstip wordt gepland in overleg met de tennisvereniging. De tennisschool is samen met de eigenaar verantwoordelijk voor het onderhoud. Als je de banen wilt huren voor een feest of tennisactiviteit dan kan je contact opnemen met de tennisschool: info@tvlinnaeushof.nl
Hoe werkt de wachtlijst?We hebben sinds kort (augustus 2020) voor het eerst een wachtlijst voor volwassen leden. Hoe lang je op de wachtlijst staat weten we dus nog niet precies. Heb je vragen over de wachtlijst mail dan met secretaris@tvlinnaeushof.nl
Hoe veeg je de banen droog na een regenbui?Het wegvegen van water doe je naar de goten tussen de banen in en naar de groenvoorziening om de banen heen. Vegen naar het terras mag niet, omdat we dan natte voeten krijgen als we op het terras staan te wachten. Ben je klaar met vegen? Hang dan de vegers weer op de vaste plekken aan het hek bij baan 1 en 3 Dan blijven ze goed werken.